Felgreparasjon - Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger..

Felgreparasjon

Felgreparasjon

Hvert år oppstår skader på et stort antall aluminiumsfelger. Parkering med skraping av felgene inntil fortauskanter er en vanlig skadeårsak.

Aluminiumsfelger er dyre og kostnadene ved å reparere dem med Smart Repair metoder er bare en brøkdel av hva det vil koste å kjøpe nye felger

I utgangspunktet er det kun kosmetiske skader som kan repareres med Smart Repair metoder. Skader som berører bilens sikkerhet skal ikke repareres med disse metoder. SmartRepair MidtNorge har kvalifikasjoner til å vurdere hva som kan repareres og hva som ikke kan repareres.


Følgende er typiske felgskader som kan repareres med Smart Repair metoder:
  - Skraper langs felgkanten
  - Skraper på felgdeler som stikker ut
  Mindre riper
  Mindre hakk og steinsprutsår
  Sår som oppstår ved flytting og «handling» av felger

 

 

Felg før reparasjon

Felg etter reparasjon