Plastreparasjon - Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger

Plastreparasjon

Plastreparasjon

Moderne biler er bygget i en kombinasjon av forskjellige typer materialer. Deler og komponenter i plast inngår i stor utstrekning.

Bruk av plast er med på å redusere bilens vekt samtidig som de er billige å produsere. Reparasjoner av plastdetaljer har i de senere årene blitt mer og mer vanlige. Mindre skader på plastdetaljer kan repareres som Smart Repair. En forutsetning for dette er at detaljen ikke skal demonteres men repareres mens den sitter på bilen.

Forskjellige sensorer kan være integrert i plastdetaljen. SmartRepair MidtNorge må derfor vurdere om reparasjon av skaden kan skade sensorer, elektronikk etc.. Med mindre skader forstås riper, skrapemerker, mindre sprekker, mindre hull og mindre bulker som kan utbedres uten at detaljen demonteres. I praksis vil nok dette være mest riper.

 

 

Her er det sveising av plastfanger bak som pågår. Den må forsterkes på baksiden..

Sliping av plastfanger bak etter sveising, og før påføring av ny lakk.