Småskader - Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger

Småskader

Småskader

For småskader brukes en teknikk som kalles: Paintless dent repair (PDR) også kjent som «Paintless Dent Removal».  Dette er en veldig mye billigere og mer kostnadseffetiv metode enn en tradisjonell karosserireparasjon.

Normalt er det en forutsetning at lakken er uskadd men teknikken kan i mange tilfeller også brukes på mindre skader som senere skal lakkeres. Bruk på denne måten kalles ofte «push to paint» eller «push for paint». 

PDR er ingen ny teknikk. Det hevdes at denne teknikken var i bruk allerede i 1950 årene. Den ble visstnok oppfunnet i Europa for senere å bli brakt til USA. PDR er en populær teknikk for reparasjon av leasing biler, biler som skal selges på auksjon, leiebiler. PDR foretas også på vanlige privatbiler. Markedet er blitt mer og mer oppmerksom på PDR i de senere årene. 

En faktorer som kan begrense bruken av PDR er lakksjiktets fleksibilitet. De fleste moderne lakkoppbygninger er fleksible nok til at småbulker kan retts med PDR uten at lakksjiktet skades. 

 

 

Bulk under framfanger før reparasjon. Også skade på lakk.

 

Ferdig reparert! Her måtte det både rettes og lakkeres.