Spotrepair - Spot Repair - Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger

SpotRepair

Spotrepair

Spot repair er kjent under flere navn. De forskjellige aktørene har gjerne egne navn som f.eks. Spot Paint, Fast Repair, Micro Repair, Speed Repair, Quick Repair, Clever Repair. Alt dreier seg om det samme. Reparasjoner av små lakkskader. Vi i SmartRepair MidtNorge har valgt å kalle dette Spotrepair. 

Med Spot repair mener vi raske, rimelige lakkreparasjoner på små flater. Ved Spot repair brukes alltid utflekkingsteknikk på et begrenset område. Det er et mål å holde skadestedet så lite som mulig. Typiske Spot repair-skader er skraper, mindre riper og mindre sår. Ikke alle deler av bilen egner seg for Spot Repair.

Spesielle reparasjonssystemer gjør det mulig å reparere mindre skader, riper og steinsprutsår. Mengdene som påføres er meget små. Kun nok til å fylle de aktuelle riper, sår. Påføringen skjer med en «pinne» eller med paintbrush

 

 

Spotrepair før påføring av ny lakk

 

Spotrepair ferdig lakkert.